آخرين اخبار
              روز شنبه 94/8/16 جناب آقای مهندس طهائی استاندار محترم البرز و معاونین ایشان جناب آقای دکتر ملاصالحی و جناب آقای دکتر معصومی و هیات همراه و جناب آقای مهندس قدس شهردار محت ...
              با حکم معاون تحقیقات و فناوری؛ دکتر هومن کاغذیان به عنوان رئیس پارک فناوری سلامت انستیتو پاستور منصوب شد طی حکمی از سوی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر هومن کاغذی ...
          دومین جلسه شورای پارک فناوری سلامت در روز یکشنبه 19/7/94 ساعت 12-10 با حضور اعضاء شورا برگزار گردید. دراین جلسه ابتدا گزارش پیگیری‌های مصوبات جلسه قبلی انجام گردید. در دنباله بحث و تب ...
             جلسه بررسی سند ورود بخش خصوصی به پارک فناوری سلامت پاستور با حضور آقایان دکتر کریمیان اقبال، ایازی، نجومی، کاغذیان و مهندس بیات روز شنبه مورخ 12/10/94 ساعت 16:30 – 14 در ...
شرکت‌های زیرمجموعه مرکز رشد
گزارش تصویری
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز